ETRUSTMARK - NACIONALNA OZNAKA POVERENJA U ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

Datum: 10-02-2023 14:39:51

Internet prodavnica:    www.akvadom.rs
Podaci o pravnom licu
Kompanija AkvaDom doo
Sajt https://www.akvadom.rs/
Matični broj 21518921
PIB 111664830
Adresa: Bulevar Patrijarha Pavla 115
Grad: Novi Sad
Telefon: 021/3022 348 ; 060 02 06 07 6
Email: office@akvadom.rs
OZNAKA POVERENJA JE VALIDNA
Provereni su sledeći elementi:
  • Identitet trgovca
  • Informacije o proizvodima/uslugama
  • Informacije o isporuci i načinu plaćanja
  • Informisanje o pravu na otkazivanje – odustanak od ugovora
  • Faza kupovine – poručivanje
  • Posledice otkazivanja ugovora
  • Saobraznost / Garancija / Reklamacije
  • Politika privatnosti i zaštita podataka
Sertifikat je izdat: 27 May 2021. god.

Ovim potvrđujemo da internet prodavnica kompanije AkvaDom doo na web adresi www.akvadom.rs ispunjava sve kriterijume za dobijanje Sertifikata oznake poverenja u etrgovini. Sertifikat se izdaje na period od godinu dana.

Sertifikat važi do: 27 May 2024.
Proces sertifikacije i dodele "e-Trustmark" oznake poverenja u Srbiji započet je u okviru EU Projekta IPA 2012 „Razvoj elektronskog poslovanja“.