ETRUSTMARK - NACIONALNA OZNAKA POVERENJA U ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

Datum: 05-28-2023 15:11:13

Internet prodavnica:    www.des-kazani.rs
Podaci o pravnom licu
Kompanija DES D.O.O.
Sajt https://www.des-kazani.rs/
Matični broj 08082286
PIB 100959892
Adresa: Gornji Verušić 58
Grad: Subotica
Telefon: 024 664 669
Email: prodaja@des.rs
OZNAKA POVERENJA JE VALIDNA
Provereni su sledeći elementi:
  • Identitet trgovca
  • Informacije o proizvodima/uslugama
  • Informacije o isporuci i načinu plaćanja
  • Informisanje o pravu na otkazivanje – odustanak od ugovora
  • Faza kupovine – poručivanje
  • Posledice otkazivanja ugovora
  • Saobraznost / Garancija / Reklamacije
  • Politika privatnosti i zaštita podataka
Sertifikat je izdat: 16 Aug 2019. god.

Ovim potvrđujemo da internet prodavnica kompanije DES D.O.O. na web adresi www.des-kazani.rs ispunjava sve kriterijume za dobijanje Sertifikata oznake poverenja u etrgovini. Sertifikat se izdaje na period od godinu dana.

Sertifikat važi do: 16 Aug 2023.
Proces sertifikacije i dodele "e-Trustmark" oznake poverenja u Srbiji započet je u okviru EU Projekta IPA 2012 „Razvoj elektronskog poslovanja“.